Het I Tech You! Paviljoen

Het verhogen van de belangstelling van jongeren voor bètatechnische studies en beroepen is waar CSG Calvijn Vreewijk zich voor inzet. De school heeft een voormalige conciërgewoning aan de school om weten te bouwen naar het I Tech You! Paviljoen. Met het I Tech You! Paviljoen heeft de school een fysieke locatie waar zichtbaar en beleefbaar gewerkt wordt aan haar ambitie om de belangstelling van jongeren voor bètatechnische studies en beroepen te verhogen. De school organiseert voor zowel onderbouw- als de bovenbouwleerlingen activiteiten om hen op een uitdagende manier kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen in de bètavakken.

Innovatie staat voorop in het I Tech You! Paviljoen

Het I Tech You! Paviljoen is een plek die constant in beweging is doordat diverse mensen, partijen en instituties constant actief betrokken worden bij het vormgeven van zowel de fysieke als de programmatische verschijning. Het I Tech You! paviljoen is geen doel op zich. Het is een middel om een boodschap over te brengen en in de eerste plaats jongeren zelf de kans te geven hun enthousiasme voor techniek kenbaar te maken en van daaruit anderen te enthousiasmeren in co-creatie met bewoners, Calvijn Vreewijk, bedrijven en mensen uit directe omgeving. Het I Tech You! paviljoen, en vooral de boodschap die het paviljoen wil uitstralen moet meerdere groepen aanspreken. Het is de plek worden waar de trots en het zelfbewustzijn van jongeren tot uiting komt en waar zij hun enthousiasme delen op hun vrienden, ouders, jongeren, de bewoners van het tuindorp Vreewijk en uiteindelijk heel Rotterdam.

Als bron kan het I Tech You! Paviljoen putten uit het volgende krachtenveld:

 1. Schoolkapitaal: De kracht van de leerlingen. De toekomst van de stad en van Nederland!
 2. Stichting I Tech You! Rotterdam: De stichting heeft ten doel te handelen als een publiek belang dienende instelling.
 3. I Tech You(th): Een actieve club leerlingen die zich gezamenlijk actief inzet voor de agenda en programmering van het I Tech You! Paviljoen.
 4. Havensteder: De woningbouwcorporatie die nauw verbonden is met het verbeterplan van tuindorp Vreewijk en zich inzet voor verduurzaming van de leefomgeving. We zijn al het groenste tuindorp, nu nog het meest duurzame!
 5. Het uitgebreide netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties. Zie ook de pagina Partners.

Gebouwconcept: een samenspel van praktisch en creatief denken

Innovatie staat voorop in het I Tech You! Paviljoen en komt tot stand door een samenspel van praktisch én creatief denken. Om dit te illustreren en om daarnaast bewust de interactie daartussen op te zoeken is voor zowel de fysieke als programmatische invulling van het I Tech You! Paviljoen, net als bij het menselijk brein, de linker en rechter hersenhelft als uitgangspunt genomen.

 • Linker hersenhelft
  Het linker en technische deel, zit vol technische innovatieve ideeën. Hier worden bijvoorbeeld apparaten getest en uit elkaar gehaald of vinden workshops plaats met een praktisch karakter die vooral door technische mensen uit het bedrijfsleven worden ondersteund.
 • Rechter hersenhelft
  Het rechter en creatieve deel is ingericht als ideeënruimte en heeft een vrije meer associatieve invulling. Hier vinden kleinschalige workshops plaats die met medewerkers van bedrijven en jongeren worden georganiseerd. De nadruk ligt in dit gedeelte meer op aspecten als inzicht, voorstellingsvermogen, ergonomie, emoties en beleving. De ruimte heeft een ander karakter dan het technische deel van het paviljoen, het is namelijk ook een ruimte om gewoon te chillen en buiten schooltijden bijeen te komen.
 • Het Verbindingshuis
  Het verbindingshuis vormt de schakel tussen de scholengemeenschap Calvijn en het tuindorp Vreewijk. Het maakt Vreewijk tot ‘proeftuindorp Vreewijk’ waar concrete technische oplossingen worden aangedragen, toegepast en getest. Het thema voor het eerste jaar ‘Energie en beweging: Technology moves you!’ biedt daarvoor veel aanknopingspunten, zoals innovatieve oplossing voor energiebesparing of energieopwekking. Techniek wordt op die manier met de wijk en met de mensen verbonden.
 • Reisbureau voor Techniek
  Het Reisbureau voor Techniek heeft het karakter van een kleine beurs met compacte stands die snel zijn te vervangen. Bedrijven kunnen zichzelf hier presenteren door masterclasses of colleges en er worden excursies en stages aangeboden voor jongeren. Een bijzonder onderdeel vormt de Techniek-hotelkamer waar medewerkers van bedrijven de mogelijkheid wordt geboden om in het paviljoen te overnachten.

Het I Tech You! Paviljoen blijft zich door de jaren heen ontwikkelen en vernieuwen, afhankelijk van het te besteden budget en de betrokken mensen, bedrijven en organisaties.