Over Stichting I Tech You! Rotterdam

Met stichting I Tech You! Rotterdam willen de initiatiefnemers de interesse voor techniek en een technische vervolgopleiding versterken en jongeren, bewoners van Vreewijk en marktpartijen door activiteiten, ontmoeting en co-creatie duurzaam verbinden.

Principes van de stichting:

  • de kennismaking met techniek en participatie staat voorop;
  • jongeren worden als volwaardig coalitiepartner betrokken bij de ontwikkeling van de programmering en de bouw van het paviljoen;
  • parallel aan de verbouwing van het paviljoen is de programmering gestart;
  • de locatie heeft een eigen identiteit en is een ontmoetingsplek in Vreewijk;
  • woningcorporatie Havensteder investeert in een betekenisvolle toekomst voor de wijk Vreewijk in Rotterdam-Zuid;
  • Stichting Kijk op Zuid inmiddels opgenomen in de stichting Zuidzijde;
  • Christelijk Scholengemeenschap Calvijn, locatie Vreewijk, is een school voor havo, atheneum en gymnasium en bètaschool met ambitie, met een leerlingenpopulatie van 55 nationaliteiten waar 95% van de jongeren van Zuid komt;
  • voor de stad Rotterdam heeft het gemeentebestuur naast zorg techniek genoemd als de motor voor banen voor de nu opgroeiende jeugd in Rotterdam-Zuid;
  • kortom: deze ambitie en de verbinding tussen stad, wijk en regio maakt de samenwerking uniek.

Visie en missie

Het I Tech You! Paviljoen moet de plek zijn waar de trots en het zelfbewustzijn van jongeren tot uiting komt en waar zij hun enthousiasme overbrengen op hun vrienden, ouders, het tuindorp Vreewijk en haar bewoners en uiteindelijk heel Rotterdam.

Technologische innovatie is erg belangrijk voor de toekomst van Nederland en voor Rotterdam in het bijzonder. Calvijn Vreewijk zet zich actief in om de belangstelling van jongeren voor bètatechnische studies en beroepen te verhogen. Daarvoor wordt samengewerkt met een netwerk van bedrijven (praktijk) en instituties (vervolgopleidingen) die betrokken zijn bij activiteiten die op school worden georganiseerd. Om deze ambitie kracht bij te zetten is besloten om de voormalige conciërgewoning aan de school om te bouwen tot het I Tech You! Paviljoen.

Het doel van de stichting I Tech You! Rotterdam is te handelen als een publiek belang dienende instelling en met name het bij de jeugd bevorderen van belangstelling voor techniek in het algemeen en technische studies in het bijzonder, zowel in regionale als globale zin en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur en financiën

Stichting I Tech You! Rotterdam
Grift 30
Postbus 91014
3007 MA Rotterdam
info@itechyou.nl
RSIN: 851773680
NL81 RABO 0127 2065 31

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag 2015 en het jaarverslag 2016.

De stichting heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Bestuursleden
Mildred Pijnenborg, Stichting Havensteder, voorzitter
Marco Heemskerk, CSG Calvijn, penningmeester
Carol Hol, Concire&Partners B.V., secretaris
Jan van der Schans, Schans BV
André Köster, Dura Vermeer Bouw Heyma BV
Ayse Erdinc, studente Rechten
Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam N.V.